• Vil du engagere andre i klimasagen med mod og handlekraft?
  • Vil du være med til at skabe politisk forandring for klimaet?
  • Savner du selv medkumpaner, sparring og opmuntring i klimakampen?

Så kom med Danmarks Naturfredningsforenings nye klimakæmper-uddannelse!

Her samler vi handlekraftige borgere, der vil være med til at bære klimakampen ud i hele landet, og klæder dem på til at gøre en forskel!

Om klimakæmper-uddannelsen

Sammen vil I lære hvordan I kan:

  • udvikle og iværksætte lokale klimainitiativer – fra byttemarkeder og fødevarefællesskaber til politiske aktioner eller kampagner.
  • engagere andre med mod, håb og handlekraft – fremfor den bekymring og angst, som klimasagen ellers ofte vækker.
  • holde gejsten og skabe bæredygtige lokale fællesskaber, der kan gøre en forskel – også på længere sigt.

Program

DAG 1

11.30 – 12.30 : Ankomst og frokost

12.30 – 14.30 : Velkomst, rammesætning og inspiration

14.45 – 17.40 : Klimakæmper-værksted 1: Idéudvikling og sparring

18.00 - 20.00: Madlavning og middag

20.30 - 21.30 : Inspirationsoplæg

DAG 2

8.00 - 9.00 : Morgenmad

9.00 - 10.30 : Klimakæmper-værksted 2: Handleplan og få flere med

10.45 - 12.00 : Opsamling og hvordan vi samarbejder og deler erfaringer

12.00 - 13.00 : Frokost og farvel

Praktisk

Tid og sted

Lørdag d. 29. februar til søndag 1. marts 2020 på Brenderup højskole

Holdet er fuldt booket - og der er lukket for tilmeldinger!

En tilmeldt deltager skriver:

“Jeg har gennem længere tid forsøgt at gøre forskelligt til gavn for klimaet, men har efterhånden indset at jeg mangler kontakt med ligesindede, netværk, konkrete redskaber samt råd fra folk som ved mere om, hvad der virkelig batter noget , for at komme igennem med ideer og tiltag fx i min kommune.”

Undervisere

Andreas Lloyd, kursusleder og underviser

Andreas har gennem de sidste 10 år været drivkraft i græsrods-initiativerne:

Senest var han en del af kampagnen “Så er det nu: Gør valget grønt”, der var med til at sikre den politiske opbakning til det ambitiøse 70% reduktionsmål i 2030.

Andreas står for kursets overordnede indhold, samt inspiration, sparring og støtte undervejs.

Lasse Pedersen, underviser

Lasse arbejder er klimapolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, og har 10 års erfaring med de politiske og planlægningsmæssige sider af den grønne omstilling.

Lasse sikrer kursets klimafaglige tyngde og står klar med sparring og støtte, så alle initiativer gør en reel forskel for natur og klima.

Signe Skovmand, underviser

Signe er kampagnemedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening og har 10 års erfaring med kommunikation ifht. politiske kampagner. Senest har hun været med til at stå for DN’s Klimaklogt-kampagne.

Signe står klar til at hjælpe jer med at formidle og kommunikere jeres initiativer, så de bliver så begejstrende og let-forståelige som muligt.