1. Hvem skal jeg kontakte?

Der er flere folketingsmedlemmer, du kan tage fat i. Kontakt de folketingsmedlemmer, der blev valgt ind i din kreds (se oversigt her), da du jo har været med til at sikre deres plads, og de derfor vil være mere tilbøjelige til at lytte til dig.

Gå især efter dem, der sidder i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, eller de, der har klimaordførerskabet i deres parti.

Du kan også kontakte dine lokalpolitikere, som har ansvaret for din kommunes klimastrategi. Den lokale energiforsyning, affaldshåndtering osv. har en meget direkte indflydelse på klimaet, og hvis du kan påvirke dit byråd til at vælge mere grønne løsninger, kan det have en kæmpe effekt.

Hvis din kommune endnu ikke er det, kan du opfordre dem til at blive Klimakommune eller Klimakommune Plus. Hvis kommunen allerede er med, kan du opfordre din politiker til gå videre med indsatser, som involverer borgerne endnu mere.

2. Send mails, ring eller skriv læserbreve

Skriv en mail og ring til politikeren, eller skriv personlige læserbreve til dem og få dem bragt i lokale eller landsdækkende aviser. Fortæl din personlige historie om, hvorfor du er bekymret for klimaet, og hvad du selv gør for at reducere dit CO2-aftryk.

Spørg så politikeren, hvordan de helt konkret har tænkt sig, at staten eller kommunen vil nedbringe vores kollektive CO2-aftryk.

3. Vis dem, hvad du mener: Inviter politikeren på besøg

Politikere elsker muligheder for at mødes med borgere og vise, at de lytter til dem - især hvis der er gode billedmuligheder til de sociale eller lokale medier. Så hvorfor ikke invitere en politiker ud for at vise dem, hvorfor du er bekymret for klimaet?

Måske har I beskæftiget jer med klimaproblematikken på dit arbejde eller studie og har nogle gode ideer, I kan dele med politikeren.

Måske har I fået bygget et dige for at forebygge oversvømmelser, hvor du bor, eller du har valgt at lade din have vokse vildt for at kunne optage mere CO2. Måske har I indført kødfri dage på arbejdspladsen eller i børnehaven.

Det er alt sammen gode muligheder for at vise politikeren, at vi som borgere er bekymrede for klimaet, og at vi handler på det. Det er også gode muligheder for at få en snak om, hvordan politikerne kan sikre, at Danmark samlet set når i klimamål.

4. Gå i dialog på de sociale medier

De fleste politikere har en åben Facebook-profil, hvor du kan stille spørgsmål eller gøre opmærksom på dine holdninger. Du kan desuden tagge en politiker på Facebook, Twitter eller Instagram og spørge, hvornår vi får en klimalovgivning, eller hvad de har tænkt sig at gøre for, at Danmark når sine reduktionsmål.

Ofte vil politikerens kommunikationsfolk se tagget og sørge for, at du får et svar.

5. Meld dig ind i en forening, som politikerne lytter til

Om du vælger en lokal eller landsdækkende forening eller interesseorganisation, lytter politikerne tit til, hvad I har at sige.

Jo flere I er, og jo skarpere jeres budskab er, jo større sandsynlighed er der for, at I når igennem. Som landets største grønne NGO er Danmarks Naturfredningsforening en vigtig stemme i klimadebatten. Bliv medlem af DN her.

6. Meld dig ind i et parti og søg indflydelse den vej

Hvis du melder dig ind i et parti, kan du være med til at påvirke partiets linje på klimaområdet indefra. Hvis ledelsen oplever, at flere partimedlemmer ønsker en mere ambitiøs klimapolitik, kan det få en effekt på partiets politiske program. Særligt i de mindre partier er der god mulighed for at få din holdning igennem.

Derfor er det klimaklogt

Vi kan alle gøre en masse som privatpersoner for at reducere vores CO2-aftryk, men det kræver politisk handling at ændre vores kollektive aftryk.

Det er vores opgave som borgere at skubbe til politikerne og sørge for, at klimapolitikken bliver lige så ambitiøs, som vi har brug for, hvis vi skal holde temperaturstigningen på 1,5 grad.

Derfor er det godt for dig

Studier viser, at det bedste, man kan gøre for at undgå klima-angst, er at tage sagen i egen hånd og gøre noget for klimaet.

Desuden kan du inspirere andre til at tage handling, da vi mennesker er mere tilbøjelige til at ændre adfærd, når vi ser andre gøre det.

Endelig kan dit engagement være vejen til en masse nye bekendtskaber, og at du bliver en del af et handlende fællesskab.