Hvis du viser din pensionskasse, at du vægter klimaet højere end de sorte investeringer, kan du være med til at ændre, hvordan vores allesammens penge bliver investeret. Her får du en guide til, hvordan du kommer i gang:

1. Lav research - hvor grøn er din pensionskasse?

Læs på pensionskassens hjemmeside, i årsberetninger og medlemsblade om, hvordan de har investeret dine pensionskroner. Her kan du se, hvor grønt eller sort pensionsselskaberne investerer.

Bed om et telefonmøde med de investeringsansvarlige i pensionskassen for at få klarhed over investeringsporteføljen. Hvor stort er problemet i din pensionskasse, og er der allerede planer om at fokusere mere på grønne investeringer?

2. Skift selskab

Hvis din pensionskasse har investeret i fossile brændsler og hvis du har mulighed for det, så kan du overveje at skifte til et selskab med en grønnere dagsorden. Men husk at lade din gamle pensionskasse vide, at du flytter, fordi du ikke længere ønsker at støtte deres sorte investeringer. På den måde kan dit valg påvirke pensionskassens fremtidige retning.

Hvis du via dit arbejde er knyttet til en bestemt pensionskasse, eller hvis du af praktiske, eller økonomiske årsager ikke ønsker at skifte, så er der heldigvis en hel masse, du kan gøre for at påvirke det selskab, du allerede er kunde hos.

3. Stem på en grøn kandidat til bestyrelsen

Undersøg, om der allerede er kandidater eller lister med en grøn dagsorden, der stiller op til bestyrelsesvalg i din pensionskasse. Tag kontakt til dem, og find ud af, hvordan du bedst tager handling. Hvis ingen andre har taget teten, kan du overveje at stille op selv.

Skriv dig op på initiativet Ansvarlig Fremtid’s liste over folk, der er kritiske over for pensionsselskabernes sorte investeringer. Så kontakter de dig, når der er generalforsamling i din pensionskasse næste gang.

4. Mobilisér ligesindede

Find ud af, hvem blandt dine kolleger, venner og bekendte, der har samme selskab, og organisér jer. Ofte har folk ikke tid til at tage med til generalforsamling, men husk på, at du kan samle fuldmagter fra andre medlemmer og stemme på deres vegne på generalforsamlingen.

5. Åbent brev til pensionskassens bestyrelse i avisen

Skriv et åbent brev eller læserbrev, hvor du forklarer, hvorfor du er bekymret over pensionskassens sorte investeringer, og få det bragt i en lokal eller landsdækkende avis. Få meget gerne andre medlemmer - især hvis de er offentligt kendte personer - til at være medunderskrivere.

6. Tag din pensionskasse på de sociale medier

Skriv et offentligt opslag på Facebook, Twitter eller Instagram, hvor du tagger dit pensionsselskab og spørger, hvornår de har tænkt sig at udfase investeringer i fossile brændstoffer. Når du tagger dit pensionsselskab i et offentligt opslag, som mange andre også kan se, vil de være tilbøjelige til at svare for at undgå negativ omtale. Her er en idé til, hvad du kan skrive:

Kære XXX, for at klare os igennem klimakrisen, må vi løfte i flok. Jeg ønsker ikke, at min pensionsopsparing skal være investeret i fossile brændstoffer - jeg vil ikke være med til at ødelægge andres fremtid blot for, at jeg kan få et pænere afkast til min egen alderdom. Hvad er jeres plan for at udfase de sorte investeringer?

Derfor er det klimaklogt

Hvis vi kan overbevise pensionsselskaberne om, at de skal ændre deres praksis og udfase investeringerne i fossile brændstoffer, vil det have en enorm effekt. For tilsammen udgør vores pensionskroner et meget stort milliardbeløb, og det vil kunne mærkes hos firmaerne bag de sorte energikilder.

Derfor er det godt for dig

Måske tænker du ikke så ofte på din pensionsopsparing, men hvis du kan sikre, at den er investeret i bæredygtige virksomheder og energikilder, kan du være med til at give den grønne omstilling et kæmpe skub i den rigtige retning og få grøn samvittighed.

Desuden vil investeringer i fossile brændstoffer sandsynligvis give et langt mindre afkast i fremtiden sammenlignet med i dag og i forhold til investeringer i grøn energi, eftersom alle verdens lande orienterer sig i retning af Paris-aftalen og dermed har forpligtet sig til at ville udfase fossil energi.