Hvis vi skal stoppe klimaforandringerne, skal vi sætte ind alle de steder, vi kan. Både i hverdagens valg af transport og forbrug og i de fællesskaber, vi indgår i.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder med klima på mange forskellige måder. Som medlem eller frivillig i en af DN’s 95 lokalafdelinger kan du arbejde med klima gennem konkrete projekter og på mere strategisk niveau.

Lav et fællesskab om en klimaklog hverdag

Vælg et eller flere steder, hvor du vil sætte ind og gøre din hverdag klogere. Få inspiration til hvad du skal vælge, og hvordan du kommer i gang i vores 10 guides. Når du har valgt, kan du opfordre venner og familie til at gøre det samme. I kan hjælpe hinanden ved at dele erfaringer og gode råde. Eller I kan gøre det til en konkurrence for at øge motivationen. Så snart man har sagt sin klima-ambitioner højt, forpligter det på en anden måde. Og når I er sammen, bliver det både sjovere og lettere.

Start lokale initiativer

Opret en byttebørs dér, hvor du bor. Inviter naboerne til middag og en klima-snak. Eller noget helt tredje. Du kan gøre en forskal for klimaet i dit lokalområde, og samtidig knytte stærke bånd.

DN samler handlekraftige borgere, der vil være med til at bære klimakampen ud i hele landet, og klæder dem på til at gøre en forskel! Lige nu er der lukket for tilmeldinger til vores klimakæmper-uddannelse, men hvis du tilmelder dig nyhedsbreve Klimaklogt, skal vi nok holde dig underrettet.

Tag del i netværket

I DN's Klimanetværk udveksler vi erfaringer med lokale og nationale initiativer, der reducerer CO2-udledningerne og sikrer en varieret natur i et ændret klima.

Kun for studerende

DN har fem studenterafdelinger i de store universitetsbyer. Her er der rig mulighed for at præge arbejdet med klima, og samtidig får du adgang til gratis kurser ved Naturens Universitet.

Danmarks Naturfredningsforening samarbejder også med andre aktører, der vil gøre en forskel for klimaet.

Mere natur gavner klimaet

Hver gang naturarealet øges, gavner det både i forhold til klimakrisen og biodiversitetskrisen. Ved at donere penge til at udlægge urørt skov, hjælper du skovnaturen til at trives - uden motorsave og anden skovdrift. Du kan fx købe et skovbevis hos Den Danske Naturfond eller et regnskovscertifikat hos Verdens Skove.

Folkets klimamarch

DN støtter op om Folkets klimamarch, og vi skriver i vores klima-nyhedsbrev, når folket igen marcher for klimaet. Du kan læse mere om klimamarchen her.

For elever og studerende

Hvis du er studerende, kan du engagere dig i Den Grønne Studenterbevægelse. De arbejder for en grønnere fremtid for Danmark, hvor klima prioriteres øverst i alle henseender.

Klimastrejken er måske mest kendt for Greta Thunberg, men skoleelever har strejket for klimaet i over 125 af verdens lande. Alene i Danmark har der været 27 klimastrejker.

For forældre og bedsteforældre

350 Klimabevægelsen i Danmark er en uafhængig græsrodsbevægelse, der arbejder for at bekæmpe klimakrisen nedefra og op.

De har særlige grupper for henholdsvis forældre og bedsteforældre, der vil gøre en ekstra indsats for at vende klimakrisen.

Der findes flere andre græsrodsbevægelser, der gør et stort og vigtigt arbejde. Dem kan du kan tilslutte dig, hvis du vil gøre endnu mere.